Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden


Onderstaand treft u de algemene voorwaarden van Sleutel- en Slotenhuis.

Prijzen

  1. De door ons genoemde prijzen zijn altijd inclusief BTW en eventuele overige belastingen, behoudens eventuele kosten van aflevering.
  2. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden ons niet.
  3. Wij behouden ons het recht voor tussentijds wijzigingen in de aanbiedingen te doen.

Wijze van aflevering

PostNL.

Betalingscondities

Onze betalingscondities luiden: Contant bij afhalen of per vooruitbetaling.

Betalingswijze

U kunt bij ons op de volgende manieren betalen: Contant bij afhalen of vooruit via Ideal.

Levertermijnen en aflvering

  1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld betreft de plaats van aflevering het door u opgegeven adres.
  2. Tenzij uitdrukkelijk een andere leveringstermijn is afgesproken (bijvoorbeeld indien een andere termijn bij het product staat vermeld) geldt een uiterste levertermijn van 30 dagen. Bij overschrijding van de leveringstermijn zult u hiervan met bekwame spoed op de hoogte worden gebracht, doch uiterlijk binnen 30 dagen nadat u de bestelling heeft geplaatst. U heeft het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden, tenzij u te kennen geeft de aangekondigde langere leveringstermijn te accepteren.
  3. Blijkt een product niet meer leverbaar te zijn, dan hebben wij het recht een vervangend artikel aan te bieden. Uiterlijk ten tijde van de levering wordt hiervan aan u melding gedaan. U mag dit artikel weigeren, de kosten voor retourzending komen in dat geval altijd voor ons.
  4. Voor verzending maken wij gebruik van: PostNL.

Zichttermijn en retournering

  1. Conform de wettelijke bepalingen heeft u een zichttermijn van 14 dagen, ingaande de dag na ontvangst van de goederen. Tijdens de zichttermijn zult u de goederen en het verpakkingsmateriaal voorzichtig behandelen. Uitpakken en gebruiken is slechts toegestaan om te beoordelen of u het product wilt behouden.
  2. Wanneer u van het ontbindingsrecht binnen de zichttermijn gebruik wilt maken, dan verzoeken wij u daarvan melding te maken via info@sleutel-slotenhuis.nl met als onderwerp retournering en ordernummer. Tevens verzoeken wij u de producten zoveel mogelijk in de originele staat en verpakking terug te laten bezorgen aan het verzendadres, inclusief eventuele toebehoren. Conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
  3. Retournering van de goederen komt voor uw eigen rekening en risico. Terugbetaling van door u reeds voldane bedragen geschiedt uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding van de koop.

Service en klachten

Klachten of servicemeldingen kunt u als volgt melden: via info@sleutel-slotenhuis.nl met als onderwerp klacht met ordernummer.