BORG Bouwkundig en Elektronisch certificaten

BORG: erkenning door verzekeraars

Een BORG certificaat is een door verzekeraars erkend certificaat. Door de certificering met het BORG B en E certificaat toont het Sleutel- en Slotenhuis aan dat de door haar aangelegde systemen voldoen aan (hoge) eisen die bij het verzekerde risico horen. De verzekeraar weet dus dat uw alarm- en beveiligingssysteem aan alle eisen voldoet.

De certificering betekent automatisch dat het is aangelegd in overeenstemming met de vereisten van de producent. Verzekeraars eisen voor zowel woningen als bedrijfspanden dat de alarmsystemen zijn aangelegd door een bedrijf met BORG certificaat volgens de VRKI 2.0.

De Verbeterde Risicoklassenindeling 2.0

De Verbeterde Risicoklassenindeling 2.0 (VRKI) is een instrument om het inbraakrisico van bedrijfspanden te bepalen. De maatregelen die getroffen moeten worden om inbraak te beperken zijn afhankelijk van het ingeschatte risico van diefstal.

Hierbij worden vier risicoklassen onderscheiden: van laag (1) naar hoog (4) zijn dat:

• Klasse 1
• Klasse 2
• Klasse 3
• Klasse 4

De risicoklasse bij bedrijven wordt bepaald door de attractiviteit (van goederen en inventaris) en de inkoopwaarde hiervan. Eenvoudig gezegd: risicoklasse = attractiviteit x waarde.

Attractiviteit van goederen en inventaris

Om de risicoklasse te bepalen kijken we dus eerst naar de attractiviteit. De goederen in uw bedrijf vallen in één van de vier attractiviteitsklassen:

• Laag
• Midden
• Hoog
• Zeer Hoog

De attractiviteit is afhankelijk van het type goederen;

• Goederen voor eigen gebruik.
• Goederen voor de verkoop in de winkel/showroom.
• Goederen voor de verkoop of distributie in het magazijn.

Voorbeeld:

Bij een bedrijf dat koffieapparaten verkoopt zijn de categorieën bijvoorbeeld:

• Een koffieapparaat voor eigen gebruik valt in categorie laag.
• Een koffieapparaat in de showroom heeft categorie midden.
• Maar een koffieapparaat als magazijn-goed in de verpakking valt in categorie hoog.

Bepalen van de risicoklasse

Als de attractiviteit is bepaald, dan kan de risicoklasse worden bepaald. Zijn er in een bedrijf goederen en of inventaris die in verschillende risicoklassen vallen? Bijvoorbeeld kantoorgoederen in categorie 2 en magazijngoederen in categorie 4? Dan moet het hele pand in klasse 4 worden beveiligd. De keuze voor beveiligingsmaatregelen en de zwaarte van die maatregelen wordt bepaald door de risicoklasse.

Wij zullen vervolgens verschillende beveiligingsmaatregelen, elektronisch en bouwkundig, voorstellen voor een bedrijfspand.

Maatwerk: partiële beveiliging bij grote panden

Bij grote panden met showroom, kantoren en magazijn kunnen we adviseren een deel zwaarder te beveiligen dan het andere. Zogenaamde partiële beveiliging. Daarom is elk beveiligingsadvies maatwerk. We beveiligen niet zwaarder en duurder dan de verzekering vraagt, maar zeker niet te laag beveiligd en daardoor niet verzekerd!

Het Sleutel- en Slotenhuis: BORG B en E gecertificeerd

Voor het installeren van de beveiliging in uw bedrijf is specialistische kennis en vaardigheid nodig. Het Sleutel- en Slotenhuis is zowel voor bouwkundige inbraakbeveiliging (BORG B) als voor elektronische beveiligingsinstallaties (Borg E) gecertificeerd. Dit betekent dat u zowel voor de bouwkundige beveiliging als voor de elektronische beveiliging de zekerheid heeft van een goed advies.

BORG: blijvend goed door opleiding en onderhoud

De BORG-certificatie betekent ook dat onderhoud aan het systeem goed wordt uitgevoerd conform BORG certificaat en natuurlijk de eisen van de fabrikant. En dat ook het personeel deskundig en bevoegd is om aan de systemen te kunnen werken. Jaarlijks worden BORG gecertificeerde bedrijven beoordeeld door een onafhankelijke auditor. Zo weet u dat de kwaliteit van Het Sleutel- en Slotenhuis hoog is en hoog blijft!